luxury.minimalism°
Wyjątkowy projekt dla wyjątkowych inwestorów. Penthouse utworzony poprzez połączenie apartamentów znajdujących się na ostatnim piętrze najnowszej inwestycji mieszkaniowej zlokalizowanej w Mysłowicach. Opracowany układ funkcjonalno-przestrzenny zakłada zdecydowany podział pomiędzy strefą dzienną i nocną. Użycie szlachetnych oraz naturalnych materiałów wykończeniowych z dodatkami złota oraz ponadczasowych klasycznych białych detali, tworzy wnętrze o luksusowym charakterze, pełnym klasy. Strefa tarasowa otaczająca penthouse wprowadza zieleń do wnętrz oraz integruje całą przestrzeń. 
A unique project for exceptional investors. A penthouse created by connecting apartments located on the top floor of the latest housing development located in Mysłowice. The functional and spatial arrangement developed assumes a definite division between the day and night zones. The use of precious and natural finishing materials with the addition of gold and timeless classic white details creates a luxurious, full-class interior. The terrace area surrounding the penthouse introduces greenery into the interior and integrates the entire space.
autor: nahajowski.studio°
rok: 2020